FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

В 2017-2018 н.р. заклад починає працювати над впровадження цільової програми розвитку фізичної культури та спорту,олімпійської освіти «Олімпійці серед нас» /Files/images/«Старти надій».JPG

Метою олімпізму є повсюдне становлення спорту на службу гармонійного розвитку людини з тим, щоб сприяти створенню мирного суспільства, яке піклується про збереження людської гідності.

Школа № 54 є осередком виховання здорового способу життя, здорової особистості. Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань школи, на що наголошує Концепція нової української школи.

/Files/images/Фото0366.jpg

В закладі проводиться відповідна робота щодо створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Важливою ланкою цієї роботи є створення належних санітарно – гігієнічних, технічних, організаційних умов для навчання підлітків. Педагогічний колектив, вчителі фізичної культури, адміністрація школи сприяють розвитку фізично здорової особистості школяра. Спостерігається тісна співпраця навчального закладу із Олімпійським комітетом, спортсменами України, видатними тренерами України. Учні школи є постійними учасниками спортивних змагань. Саме в нашій школі виховано видатних спортсменів, які прославили Україну.

/Files/images/Фото0372.jpg

Інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес має важливе практичне значення. Адже вона здатна підвищити ефективність формування фізично, психічно, соціально і духовно здорової особистості. Сучасна концепція олімпізму вбирає поряд з іншими філософсько-педагогічну складову, суть якої полягає у тому, що, спираючись на переваги спортивно-ігрового методу виховання, можна забезпечити всебічний розумовий, моральний і фізичний розвиток особистості, поєднати заняття фізичною культурою і спортом із діяльністю в інших сферах суспільного життя. Фізкультурно-спортивна діяльність, що здійснюється спираючись на ідеали і цінності олімпізму, – ефективний засіб розвитку системи ціннісних орієнтацій дитини, її моральності та здорового способу життя. Вона дає змогу виховати дитину психічно, духовно і фізично здоровим патріотом, працездатним, толерантним, законослухняним, який у повсякденному житті дотримується правил чесної гри.

Ми з впевненістю можемо сказати «Ми на правильному шляху», бо найголовнішим скарбом нації є здорові діти.

/Files/images/Фото0397.jpg

II. Мета і завдання Програми

Мета:сприяти формуванню у школярів традицій та культури здорового способу життя на засадах гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму засобами навчання та виховання; забезпечення всебічного розумового, морального і фізичного розвитку особистості, поєднання занять фізичною культурою і спортом із діяльністю в інших сферах суспільного життя, виховання в учнів патріотичних почуттів, любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до національних надбань у галузі спорту

Завдання:

Ø формувати світогляд учнів, основу якого становить моральність, патріотизм, здоровий спосіб життя;

Ø формувати громадянської життєвої позиції на основі гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму;

Ø формувати стійких позитивних мотивацій до збереження та зміцнення власного здоров’я, фізичного і духовного розвитку;

Ø набуття знань про олімпізм, історію олімпійського руху як одну зі сторін культурної спадщини людства, виховання на цій основі почуття національної гордості;

Ø створення умов для розвитку природних здібностей, нахилів і талантів дитини;

Ø формування почуття інтернаціоналізму, взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри через набуття знань про міжнародний олімпійський рух;

Ø виховання почуття гордості за своїх співвітчизників, що прославляють Україну через досягнення у спорті

Кiлькiсть переглядiв: 196